Az egyesület bemutatása

2006 tavaszán egy lelkes kis csapat elhatározta, hogy létre hív egy civil kezdeményezést Gömör és Borsod vármegyék egykori székhelyének, Szendrő várainak megmentéséért. Májustól tartó többszöri próbálkozás után a bíróságon 2006. október 3.-ával kerültünk bejegyzésre Szendrői Várbarátok Egyesülete néven közhasznú civil szervezetként.

Szendrő várairól röviden:

Szendrő területén a történelem folyamán négy erősség is létezett. Ezek közül háromnak ismerjük a pontos helyét. Korai várának helyét és építőjét nem ismerjük sajnos, de a 14. század közepéről királynéi várnagyainak neve fennmaradt. A 15. század folyamán már biztosan állt a Hősök tere szomszédságában az Alsó-vár, vagy ismertebb nevén a Bebek-vár, amelyet a nagybirtokos pelsőci Bebek család emelt birtokközpontjának védelmére. A mai Németvárosnak nevezett területen az 1570-es években Nicolo Angielini itáliai építőmester tervei alapján kezdték meg egy fa-föld szerkezetű erődítés, ún. palánkvár építését. Ezt Német-várnak nevezték, mára már nagyon kevés látható belőle (Kékfestőház). Ami igazán országos jelentőségűvé tette Szendrőt az a 16. század végén a Várhegyen felépült korszerű Felső-vár. A várat 1707-ben II. Rákóczi Ferenc leromboltatta. A Felső-vár területén Tomka Gábor régész vezetésével 1997-ben kezdődtek az ásatások, amelyek sajnálatos módon 2001-ben megszakadtak.

Az Egyesület célja:

Szendrő város várainak és műemlékeinek, valamint a környék történelmi emlékeinek kulturális örökségvédelme, szakmai és kulturális érdekképviselete. Célunk a várak és a régió idegenforgalmi, turisztikai és kulturális vonzerejének növelése, az érdeklődés felkeltése a várak és környezetének igazi értékei és történelme iránt.

Ezen célok megvalósítása érdekében az egyesület feladatai:

- Szakmai és kulturális rendezvények, találkozók, konferenciák, hagyományteremtő programok szervezése. Az elért szakmai és kulturális eredmények ismertetésének és népszerűsítésének vállalása.
- Kapcsolattartás és együttműködés más hazai és nemzetközi szervezetekkel. Határon átnyúló együttműködések kialakítása, a meglévő testvérvárosi kapcsolatok felhasználásával.
- Mindazoknak az egyéni és közösségi kezdeményezéseknek a támogatása, amelyek célja a történelmi emlékek értékeinek megőrzésére és tovább adására irányulnak.
- Az egyesület fontos hangsúlyt fektet a helyi összefogás kialakítására, az általános iskolás tanulók bevonására, a civil élet felpezsdítésére. Szeretnénk közelebb hozni városunk lakóit a várak és Szendrő történelméhez.
Az egyesület az említett céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében igyekszik majd minden hazai és közösségi pályázati fejlesztési lehetőséget megragadni.

A már megvalósult tervek:

- 2006. októberében részt vettünk a „szomszédvár” Szádvárért Baráti Kör bozótirtó akciójában.
- Az egyesület megtartotta bemutatkozó rendezvényét Várbarátok Napja néven, amelyből szeretne hagyományt teremteni.
- 2006. novemberében sikeresen csatlakoztunk a Felső-magyarországi Várak Egyesületéhez
- Szendrő Város Önkormányzatának és Polgármesterének segítségével a Felső-vár teljes területén megtörtént a növényzet letakarítása.
- A helyi óvodás, általános és középiskolás diákok körében „Képzeletem nem VÁR tovább” címmel sikeres rajzpályázatot bonyolított le. A beérkezett munkákból a Szendrői Általános Iskola aulájában kiállítást szerveztünk.
- Az Egyesület közvetítésével sikeres megállapodás született Szendrő Város Önkormányzata és az Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ között a Felső-vár teljes geodéziai felmérésére, valamint két bástya rekonstrukciós tervrajzának elkészítésére.
- A DK-i és a D-i bástyákról Gerák Miklós építész rekonstrukciós tervet készített.

A közeljövőben megvalósuló tervek:

- Az Önkormányzat közremûködésével és Tomka Gábor régész vezetésével 2007. augusztusában várhatóan újra kezdődnek a Felső-vár ásatásai.
- A Felső-vár területén 1997 és 2001 között folytatott régészeti ásatás leleteinek bemutatása a szendrői Közmûvelődési Központ Galériájában. A kiállítás nyitás ideje: 2007. június 30. (szombat).

Céljaink megvalósítását segítse Ön is adója 1%-nak felajánlásával!
Adószámunk: 19330240-1-05